Как работим?


1. Първоначално/Базово запознаване


2. Изготвяне на индивидуална ценова оферта


3. Подписване на договор


Договор за абонамент и ДПО
(опция)


Дейта Корп ООД

4. Одит на личните данни

4.1 Юридически

4.2 Технически


7. Предаване на документация


6. Препоръки


5. Изготвяне на документация

7.1 Хартиен носител

7.2 Електронен вариант

Как работим?

1. Първоначално/Базово запознаване

2. Изготвяне на индивидуална ценова оферта

3. Подписване на договор

4. Одит на личните данни

4.1 Юридически

4.2 Технически

5. Изготвяне на документация

6. Препоръки

7. Предаване на документация

7.1 Хартиен носител

7.2 Електронен вариант

8. Договор за абонамент и ДПО
(опция)

 • Първоначално/ Базово запознаване
 • Изготвяне на индивидуална ценова оферта
 • Подписане на договор
 • Одит
  • 4.1 Юридически
  • 4.2 Технически
 • Изготвяне на документация
 • Препоръки
 • Предаване на документация
  • 7.1 Хартиен носител
  • 7.2 Електронен вариант
 • Договор за абонамент и ДПО